Budowa autorskiej metodyki zarządzania projektami

PROJEKT REALIZOWANY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Z BRANŻY PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ

WYZWANIE:
  • Podniesienie skuteczności i efektywności realizowanych projektów.

ROZWIĄZANIE:
  • > Dostarczenie kompetencji w zakresie zarządzania projektami.
  • > Budowa autorskiej, dopasowanej do potrzeb i możliwości Klienta metodyki zarządzania projektami, uwzględniającej kontekst organizacyjny przedsiębiorstwa.

REZULATY:
  • > Zbudowano tożsamość projektową organizacji.
  • > Wdrożono metodykę zarządzania projektami i przygotowano proces oceny projektów - przygotowanie projektu benchmarkingowego.
  • > Zidentyfikowano bieżące problemy i wypracowywano rozwiązania w odniesieniu do projektów pilotażowych.
  • > Przeprowadzono cykl szkoleń z zarządzania projektami i ich wdrażania do organizacji.
diamant
1