High Performance Teams- zespoły wysokiej efektywności

PROJEKT REALIZOWANY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Z BRANŻY FMCG

WYZWANIE:
  • Budowa zespołów wysokiej efektywności (High Performance Team). Projekt skupiony wokół dostarczenia wiedzy oraz rozwoju umiejętności i postaw, determinujących sukces pracy zespołowej w warunkach zmiany.

ROZWIĄZANIE:
  • Opracowanie i wdrożenie kompleksowego projektu transformacji tradycyjnych zespołów w zespoły HPT.

REZULATY:
  • > W wyniku realizacji projektu określone zostały zasady i wartości w pracy indywidualnej i zespołowej. Zdefiniowano determinanty sukcesu zespołu, który na tle "zwykłych zespołów" wyróżnia się komplementarnymi umiejętnościami oraz wysokimi kompetencjami.
  • > Zespoły opracowały ramy zwiększenia efektywności działań, budując interdyscyplinarne zespoły, dzielące się wiedzą oraz najlepszymi praktykami. Udrożniło to współpracę między działami, pozwoliło zrozumieć źródło dotychczasowych problemów i zidentyfikować wąskie gardła.
bubble
1