Nowa kultura menadżerska w organizacji

PROJEKT REALIZOWANY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Z BRANŻY ENERGETYCZNEJ

WYZWANIE:
  • Projekt wdrożenia Nowej Kultury Menedżerskiej (NKM) w organizacji, co w efekcie wpłynie na wyższą skuteczność realizacji celów produkcyjnych i biznesowych w organizacji.

ROZWIĄZANIE:
  • Opracowanie kompleksowych działań w kilku obszarach w celu wdrożenia skutecznej kultury zarządzania w organizacji.

REZULATY:
  • W wyniku realizacji tego projektu zdefiniowano dotychczasowe błędy w sposobie zarządzania oraz wskazano złe praktyki menedżerskie składające się na nieskuteczna kulturę zarządzania.
Wypracowano zasady współpracy na linii Przełożony-Podwładny dające realne szanse na podniesienie skuteczności działań operacyjnych. Projekt ten poprawił atmosferę i klimat wśród załogi na poziomach operacyjnych, co wpłynęło na wzrost motywacji i zaangażowania pracowników liniowych oraz wszystkich menedżerów w tej organizacji. Wzrosła świadomość menedżerów na każdym szczeblu zarządzania, gdzie znaczenie słowa „team” nabrało efektywniejszego znaczenia dla każdego menedżera i dla całej firmy.
dalkia
1