Profesjonalny Sales Team

PROJEKT REALIZOWANY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Z BRANŻY AUTOMOTIVE

WYZWANIE:
  • Optymalizacja eksploracji rynku klientów biznesowych

ROZWIĄZANIE:
  • > 3,5 letni program rozwojowy przedstawicieli sprzedaży flotowej.
  • > Wypracowanie we współpracy z firmą unikalnych na polskim rynku rozwiązań w zakresie obsługi klientów korporacyjno-flotowych.
  • > Transfer i adaptacja nowej wiedzy i rozwiązań do zastosowania przez salony dealerskie.
  • > Unifikacja standardów flotowych

REZULATY:
  • > Profesjonalny Sales Team spełnia swoją rolę w procesie aktywnego doradztwa. Poszerzyliśmy repertuar kompetencji zawodowych i ugruntowaliśmy ich wewnętrzną motywację do pracy i wiary we własne możliwości.
  • > Handlowcy nabyli umiejętność prowadzenia profesjonalnych prezentacji, podnieśli wiedzę z zakresu “domykania” transakcji sprzedaży oraz rozwinęli wiedzę i umiejętności negocjacyjne.
  • > Cykl rozwoju doradców flotowych zakończył się egzaminem certyfikacyjnym potwierdzającym zdobyte kompetencje.
nissan2
1