SZKOLENIA MIĘKKIE

Przekształcamy przedsiębiorstwa w organizacje uczące się, zdolne do adaptacji i wykorzystania zachodzących zmian.
Inspirując ludzi do samodoskonalenia i rozwoju osobistego, kształtujemy pożądane postawy, tworząc tym spójną kulturę organizacyjną,
pozwalającą na podnoszenie konkurencyjności.

PROJEKTUJEMY PROGRAMY ROZWOJOWE PODNOSZĄCE
KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW ORAZ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ:

SZKOLENIA DLA DZIAŁU HR 

1. HR strategicznym Partnerem Biznesowym Zarządu

2. Młody lider – onboarding debiutującego managera

3. Budowa oraz wdrożenie modeli kompetencyjnych

4. System ocen pracowniczych – budowa oraz wdrożenie

5. Systemy wynagrodzeń i motywacji – budowa oraz wdrożenie

6. Zasady prowadzenia rozmów oceniających i rozwojowych

7. Talent Management – program nominacji i rozwoju talentów

8. Budowanie ścieżek kariery

9. Tworzenie programów rozwojowych oraz systemu szkoleń

10. Wartościowanie stanowisk pracy

11. TWI – system szkoleń stanowiskowych

12. Assessment Center/ Development Center

13. Train the Trainers

14. Lean Office

15. Akademia HR Managera

ZARZĄDZANIE- ZESPÓŁ I PRZYWÓDZTWO

1. Kierowanie zespołem pracowniczym

2. Zarządzanie i planowanie strategiczne

3. Zarządzanie projektami

4. Program rozwoju debiutującego Managera

5. High Performance Team (HPT) – budowanie zespołuwysokiej efektywności

6. Skuteczne delegowanie zadań i uprawień

7. Budowanie zaangażowania i zarządzanie rozwojem pracowników

8. Excellent Management – sztuka motywowania zespołu

9. Komunikacja managera

10. Przywództwo sytuacyjne

11. Zarządzanie przez cele (MBO) – standardy Lidera

12. High Performance Leader (HPL) – Lider wysokiej efektywności

13. Autorytet Lidera oraz skuteczne wywieranie wpływu na innych

14. Performance Management – zarządzanie poprzez efektywność

15. Change Management – zarządzanie zmianą dla managerów

16. Lean Leadership – warsztat kierowniczy dla mistrzów i brygadzistów

17. Zasady prowadzenia rozmów oceniających i rozwojowych

18. Coaching managerski

19. Akademia Lean Lidera

20. Akademia Lidera efektywnego zespołu

21. Akademia debiutującego managera

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA/ UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE

1. Stress Management – zarządzanie stresem, emocjami i energią

2. Time Management – zarządzanie czasem oraz podnoszenie własnej efektywności

3. Out of the box thinking – kreatywność i proaktywność-  poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań biznesowych

4. Komunikacja interpersonalna

5. Prowadzenie prezentacji biznesowych

6. Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań

7. Techniki kreatywnego myślenia oraz twórcze rozwiązywanie problemów

8. Kształtowanie nawyków skutecznego działania – inspirujący trening doskonalenia osobowości

9. Asertywność i techniki antystresowe

10. Planowanie i organizacja pracy managera

11. Techniki wywierania wplywu na ludzi

12. Akademia rozwoju osobistego

SPRZEDAŻ I NEGOCJACJE

1. Prospecting – skuteczne zdobywanie nowych klientów

2. Efektywna komunikacja w relacjach z trudnym klientem

3. Budowanie skutecznego zespołu i właściwych struktur sprzedażowych

4. Efektywne zarządzanie sprzedażą oraz zespołem sprzedażowym

5. Warsztat profesjonalnej prezentacji sprzedażowej realizowanej językiem korzyści

6. Profesjonalne tworzenie oraz realizacja celów i planów sprzedażowych

7. Praca z obiekcjami, zastrzeżeniami i zarządzanie ciszą w procesie sprzedaży

8. Profesjonalne standardy obsługi klienta i efektywnej komunikacji

9. Techniki prowadzenia negocjacji sprzedażowych i zakupowych

10. Skuteczna obrona ceny w procesie sprzedaży

11. Techniki i narzędzia zamykania sprzedaży

12. Profesjonalne negocjacje sprzedażowe

13. Profesjonalne negocjacje zakupowe

14. Negocjacje zaawansowane – „Warsztaty Mistrzów”

15. Akademia Skutecznego sprzedawcy

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

1. Budowa autorskiej metodyki zarządzania projektami

2. Fundamenty zarządzania projektami

3. Przygotowanie do certyfikacji IPMA poziom A-D

4. Przygotowanie do certyfikacji PRINCE2 Foundation & Practicioner

5. Zarządzanie projektami dla nie PM-ów

6. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PMI

7. Zarządzanie budżetem projektów

8. Zarządzanie harmonogramem

9. Zarządzanie ryzykiem projektów

10. Zarządzanie zespołem projektowym

11. Zarządzanie zmianą w projektach

12. Zarządzanie projektami zgodnie ze standardami IPMA

13. Zarządzanie portfelem projektów (PPM)

14. Akademia Project Managera

AKADEMIE

1. Akademia Lean Lidera

2. Akademia Lidera efektywnego zespołu

3. Akademia Project Managera

4. Akademia skutecznego sprzedawcy

5. Akademia HR Managera

6. Akademia debiutującego menadżera

7. Akademia rozwoju osobistego