WŁAŚCIWE DECYZJE – PROJEKTY

 

Wspieramy organizacje w budowaniu i wdrażaniu kultury zarządzania poprzez projekty, umożliwiając skuteczne realizowanie założonych celów,
udrażniając współpracę między ludźmi oraz zwiększając efektywność wdrażania podejmowanych decyzji. Budujemy biura projektowe,
które umożliwiają monitorowanie prowadzonych projektów i kontrolowanie zależności między nimi.

 

BUDUJEMY KULTURĘ PROJEKTOWĄ:

TECHNIKI I NARZĘDZIA

Interaktywna symulacja projektowa − simultrain  (szwajcarskiej firmy STS)   |   Budowanie i motywowanie zespołu projektowego   |    Warsztaty z planowania  |   Warsztaty z analiz ryzyk    Zarządzanie zmianą w projekcie   |   Budżetowanie   |   Komunikacja w zarządzaniu projektami    |   Zarządzanie czasem w projekcie    |    MS Project   |


PROGRAMY AUTORSKIE

Mix metodyk − IPMA, PRINCE2, PMI, Agile    |   Przygotowanie do certyfikacji IPMA A-D     |   Przygotowanie do certyfikacji PMP   |   Przygotowanie do certyfikacji Prince2 Foundation & Practicioner   |   Gra projektowa oparta o case ART PM lub klienta     |   Zarządzanie programami i portfelem projektów   |


CONSULTING & DORADZTWO

Audyty projektowe    |     Budowa autorskiej metodyki zarządzania projektami    |   Outsourcing Project Managerów   |   Ocena zapotrzebowania na systemy informatyczne wspierające zarządzanie projektami   |   Wsparcie podczas wdrożenia metodyki    |   Wypracowanie zasad samodoskonalenia   |

SZKOLENIA

 1. Modelowanie procesów biznesowych
 2. Fundamenty zarządzania projektami
 3. Zarządzanie projektami dla członków zespołów projektowych
 4. Zarządzanie projektami dla kierowników projektów
 5. Zarządzanie projektami dla nie PM-ów
 6. Zarządzanie budżetem projektów
 7. Zarządzanie harmonogramem
 8. Zarządzanie ryzykiem projektów
 9. Zarządzanie ryzykiem w oparciu o metodykę M_o_R®
 10. Zarządzanie zmianą w projektach
 11. Zarządzanie zespołem projektowym
 12. Zarządzanie jakością w projektach
 13. Zarządzanie strategiczne projektem
 14. Komunikacja w zarządzaniu projektami
 15. Zarządzanie zakresem, harmonogramem i kosztami
 16. Zarządzanie czasem pracy
 17. Zarządzanie projektami w gobalnym środowisku- poziom zaawansowany
 18. Wdrożenie Zrównoważonej Karty Wyników- Balanced Scorecard
 19. Zarządzanie portfelem projektów (PPM)
 20. Organizacja Biura Projektów (PMO)
 21. Agile Project Management
 22. Przygotowanie do certyfikacji IPMA A – D
 23. Zarządzanie projektami zgodnie ze standardami IPMA
 24. Przygotowanie do certyfikacji PMP®
 25. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PMI®
 26. Przygotowanie do certyfikacji PRINCE2® Foundation & Practicioner
 27. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2®