USPRAWNIANIE FUNKCJONOWANIA PROCESÓW

Optymalizujemy funkcjonowanie procesów zachodzących w organizacji, skupiając się na poszukiwaniu źródeł oszczędności czasu oraz kosztów działań,
a tym samym na zwiększaniu produktywności i efektywności. Budujemy i promujemy kulturę usprawnień ukierunkowanych na zmianę.
Wspieramy organizacje w projektowaniu rozwiązań podnoszących satysfakcję ze strony klienta zewnętrznego oraz wewnętrznego.


Model usprawniania procesów to skuteczny mechanizm gwarantujący WZROST EFEKTYWNOŚCI W CAŁYM STRUMIENIU WARTOŚCI. To zbiór technik i narzędzi pozwalających uzyskać “szczupłe” wysokowydajne procesy. 

Model usprawniania procesów oparty jest na czterech elementach:

AUDIT- Kompleksowy pomiar i ocena strumienia wartości w procesie zapewni właściwą strategię wzrostu jego efektywności.

SUPPORT- Wsparcie w budowaniu skutecznej “uszytej na twoje potrzeby” strategii doskonalenia procesów w oparciu o właściwie dobrane techniki i narzędzia.

TRAININGS- Zdobycie umiejętności zastosowania technik i narzędzi koniecznych do realizacji działań poprawiających efektywność procesów.

IMPLEMENTATION- Skuteczne i efektywne działania zwiększające efektywność procesu.

SZKOLENIA PRODUKTYWNOŚĆ

 1. Balansowanie linii produkcyjnych
 2. Organizacja przepływu w gniazdach i liniach produkcyjnych
 3. System pracy Kanban – symulacja
 4. SMED- techniki redukcji czasu przezbrojeń
 5. TPM – kompleksowe utrzymanie maszyn
 6. Lean Maintenance – szczupłe utrzymanie ruchu
 7. OEE – pomiar efektywności procesu produkcyjnego
 8. Japońskie techniki 5S
 9. Ergonomia stanowiska pracy
 10. Lean Manufacturing – podstawy
 11. Normowanie czasu pracy
 12. MTM – metoda ruchów elementarnych – wyznaczanie czasu pracy
 13. TPS – System Produkcyjny Toyoty – symulacja
 14. Standaryzacja pracy
 15. Raport A3 – rozwiązywanie problemów
 16. VSM – Mapowanie strumienia wartości
 17. VSM – Mapowanie strumienia wartości w produkcji wieloasortymentowej
 18. VSM – Mapowanie strumienia wartości w procesach biurowych
 19. Logistyka wewnetrzna fabryki wg Lean
 20. Lean Logistic – techniki i narzedzia Lean w logistyce
 21. Gospodarka magazynowa jako element efektywnego zarzadzania logistyką
 22. Pomiar efektywności i skuteczności procesów logistycznych
 23. Zarządzanie łańcuchem dostaw
 24. Zarządzanie magazynem wg Lean
 25. Rola logistyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw
 26. Jikotei Kanketsu jako element systemu produkcyjnego Toyoty
 27. Poka-yoke – zapobieganie błędom
 28. Zarządzanie produkcją
 29. Doskonalenie wieloasortymentowej produkcji w partiach wg Lean
 30. Planowanie i sterowanie produkcją
 31. Planowanie , harmonogramowanie i poziomowanie planów produkcyjnych
 32. Zasady budowania systemu szkoleń wg metody TWI – instrukcje
 33. Kamishibai – instrukcje pracy, ocena pracy standaryzowanej
 34. TWI ( Training Within Industry)- instruowanie pracowników
 35. Doskonalenie metod pracy wg TWI
 36. Realacje z pracownikami wg TWI
 37. Lean Management – szczupły system zarządzania
 38. Szczupły łańcuch dostaw
 39. Hoshin – Kanri – rozwinięcie strategii zarządzania
 40. Skuteczny Manager Produkcji
 41. Toyota Kata
 42. Lean Office – symulacja
 43. Zaawansowane metody Lean do poprawy produktywności. Procesy end-to-end
 44. Zaawansowane metody Lean do poprawy produktywności. Prace specjalistyczne
 45. Audyt warstwowy – skuteczny audyt procesu produkcyjnego
 46. Kobetsu Kaizen

SZKOLENIA JAKOŚĆ

 1. Wprowadzenie do normy ISO/TS 16 949:2009
 2. Wprowadzenie do zagadnień normy ISO 14001:2004
 3. Audytor wewnętrzny wg ISO/TS 16 949:2009
 4. Audyt u dostawcy
 5. Audyt u dostawcy motoryzacyjnego
 6. Quality Tools – narzędzia jakości
 7. Meteodologia Global 8 Disciplines
 8. Root Cause Analysis – Analiza przyczyn źródłowych
 9. RCPS – analiza przyczyn źródłowych
 10. Koszty jakości – szkolenie podstawowe
 11. Analiza kosztów jakości – warsztaty
 12. Skuteczny Kontroler Jakości
 13. Zasady budowania systemów kontroli jakości w procesach produkcyjnych
 14. MSA – analiza systemów pomiarowych – metoda Kappa
 15. MSA – analiza systemów pomiarowych – metoda R&R
 16. APQP – Zaawansowane planowanie jakości. Zasady wdrożenia nowych uruchomień
 17. PPAP + PSW- Proces zatwierdzenia części do produkcji seryjnej wg VDA i podręcznika
 18. PDCA – praktyczne warsztaty
 19. Plan Kontroli
 20. Zasady współpracy z dostawcami w przemyśle motoryzacyjnym – PPAP od dostawców
 21. Zapewnienie jakości dostaw – SQA
 22. SQD – budowanie jakości dostaw, ocena i rozwój dostawcy
 23. Narzędzia statystyczne w zarządzaniu jakością
 24. SPC w branży motoryzacyjnej
 25. DFMEA – analiza ryzyka konstrukcji
 26. PFMEA – analiza ryzyka procesów produkcyjnych
 27. PFMEA – analiza ryzyka procesów produkcyjnych wg VDA
 28. LFMEA – analiza ryzyka procesów logistycznych
 29. MFMEA – analiza ryzyka maszyn
 30. Audyt procesu wg VDA 6.3
 31. Wprowadzenie do normy ISO/TS 16 949:2009
 32. Audyt produktu wg VDA 6.5
 33. Zasady nadzoru nad sprzętem kontrolno -pomiarowym
 34. CSR – Specyficzne wymagania klientów -Formel Q
 35. CSR – Specyficzne wymagania klientów – FORD, VOLVO, GM
 36. CSR – Specyficzne wymagania klientów – Renault, Nissan, PSA
 37. Narzędzia TQM
 38. Skuteczny Menedżer Jakości
 39. Szkoła Jakości – szkolenie dla pracowników produkcyjnych
 40. Skuteczny Kierownik Jakości
 41. FTA – analiza drzewa błędów
 42. Mapowanie procesów
 43. Analiza wartości dla procesu – Value Analysis
 44. Proces zarządzania reklamacjami
 45. QFD – rozwiniecie funkcji jakości
 46. Planowanie eksperymentu – DoE
 47. Wskaźniki jakościowe procesów produkcyjnych
 48. Model zarządzania i sterowania jakością w firmach produkcyjnych
 49. Organizacja komórek kontroli jakości w firmach produkcyjnych
 50. Narzędzia rozwiązywania problemów – przegląd technik
 51. Integracja jakości z Systememi Produkcyjnymi

 

 


 

USŁUGI DORADCZE ART PM KONCENTRUJĄ SIĘ NA OPTYMALIZACJI PROCESÓW W OBSZARACH:

JAKOŚĆ 

Wsparcie w budowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością w organizacji   |   Narzędzia jakości − Quality Tools   |   RCA Root Cause Analysis − analiza przyczyn źródłowych   |   Metodologia Global 8D   |   Wprowadzenie do normy ISO 9000:2008   |   Wdrożenia normy ISO 9001:2008 − przygotowanie do certyfikacji   |   Wprowadzenie do normy ISO TS 16 949:2009 Audytor wewnętrzny wg ISO/TS 16 949:2009   |   Kontrola jakości w procesach produkcyjnych   |   Plany kontroli   |   Wdrożenie nowych produktów wg APQP   |   Zatwierdzenie części do produkcji seryjnej wg PPAP   |   PDCA − ciągłe doskonalenie   |   PFMEA − analiza ryzyka procesów produkcyjnych   |   Konsultacje z zakresu realizacji analizy ryzyka− PFMEA, DFMEA, LFMEA, MFMEA


PRODUKTYWNOŚĆ

Lean Manufacturing − efektywne zarządzanie produkcją. Wsparcie w budowaniu i rozwijaniu systemów produkcyjnych w oparciu o narzędzia Lean Manufacturing   |   Techniki 5S − organizacja stanowiska pracy    |   TPM – kompleksowe utrzymanie maszyn    |   SMED – redukcja czasów przezbrojeń − wskaźnik OEE   |    Narzędzia Lean w logistyce   |   VSM − Mapowanie strumienia wartości


ZARZĄDZANIE

Tworzenie strategii rozwoju   |   Budowa modeli biznesowych   |   Budowa systemu informacji zarządczej   |   Wdrożenia systemu MBO i balanced score card   |   Systemy zarządzania poprzez kompetencje    |   Projekty restrukturyzacji


HR

Audyt kompetencyjny w organizacji   |   Budowa modeli kompetencyjnych   |   Budowanie systemu ocen pracowniczych    |   Motywacyjne systemy wynagrodzenia   |   Budowa i wdrażanie programów zarządzania talentami   |   Zarządzanie karierą pracowników    |   Budowanie procesów rekrutacji i selekcji pracowników    |     Audyt procesów HR


MARKETING I SPRZEDAŻ

Audyt procesów sprzedażowych i marketingowych   |   Zwiększenie efektywności zespołów sprzedażowych   |   Budowanie planów sprzedażowych   |   Systemy motywacyjne w dziale sprzedaży   |   Integracja procesów sprzedażowych i marketingowych   |   Planowanie strategiczne działań sprzedażowych    |   Mapowanie procesów sprzedaży   |   Analiza rynku  |