Budowa systemu zarządzania opartego o kompetencje

PROJEKT REALIZOWANY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Z BRANŻY PRODUKCJI BUDOWLANEJ

WYZWANIE:
  • Głównym celem wdrażanego systemu zarządzania przez kompetencje był rozwój firmy poprzez koncentrację na: potrzebach klienta i otwartość na nowe możliwości.

ROZWIĄZANIE:
  • > Budowa modeli kompetencyjnych dla średniej i wyższej Kadry Zarządzającej oraz Zarządu
  • > Budowa systemu oceny pracowniczej
  • > Cykl szkoleń z ZZL i przywództwa
  • > Projekt doradczy- poprawa funkcjonowania współpracy organizacji z działami obsługi klienta
  • > Szkolenia i doradztwo z zarządzania projektami

REZULATY:
  • > Budowa i wdrożenie kilkudziesięciu modeli kompetencyjnych oraz budowa i wdrożenie systemu oceny pracowniczej.
  • > Przełożenie systemu zarządzania przez kompetencje na realizację celów strategicznych usprawniło proces komunikowania oczekiwań organizacji w stosunku do ludzi.
  •  
splashing-165192_1280
1